NYITOK a világban

A Nyitott Tanulási Központok hálózatának magyarországi kiépítését és fejlesztését, a nemzetközi szakmai környezetben is nagy érdeklődés kíséri, hiszen ez a fejlesztés a közép-kelet európai térségben az alapkészségfejlesztés területén úttörőnek számít.


European Basic Skills Network

Fejlesztésünk elsőszámú nemzetközi "porondja" az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózat (European Basic Skills Network – EBSN), amelynek Szövetségünk a megalakulása óta aktív tagja. Az EBSN egy non-profit szervezet, amely 2010-ben jött létre Európa különböző országai alapkészség-fejlesztő felnőttképzési programokat nyújtó képzőintézményeinek, a szakpolitikában érintett szervezeteinek és kutatóintézeteinek részvételével. Az egyesülés célja, hogy hozzájáruljon azon gyakorlatok és szakpolitikák kiválóságához, amelyek az európai lakosság alapkészségeinek (azaz elsősorban a számolás, anyanyelvi írás-olvasás-beszédkészség, digitális írástudás) fejlesztésére irányulnak.
http://www.basicskills.eu

European Association for the Education of Adults

A NYITOK Hálózat magyarországi fejlesztésének egy másik nemzetközi megjelenési felületét az Európai Felnőttképzési Szövetség (European Association for the Education of Adults – EAEA) biztosítja, amelynek közel 100 nemzeti, regionális és helyi tagszervezete működik 34 európai országban a nem-formális képzés területén. Tagszervezetei további 5000 regionális és helyi szervezetet képviselnek, melyek mintegy 40–60 millió felnőtt tanulóval állnak kapcsolatban Európa-szerte.
http://www.eaea.org/

További kiemelt nemzetközi partnerintézményeink:


A Norvég Felnőttképzési Intézet (VOX) – Norvégia http://www.vox.no
Svájci Felnőttképző Szervezetek Szövetsége – Svájc http://www.alice.ch
Skót Felnőttképzési Intézet – Skócia http://www.educationscotland.gov.uk