Tanulási partnerségek kezdeményezése – A kísérleti projekt bemutatása

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért "Tanulási partnerségek kezdeményezése" címmel, 9 tagszervezetével és a Norvég Oktatási Minisztérium Felnőtt-tanulási Intézetével (VOX) közösen az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával hozta létre a 9 helyi Nyitott Tanulási Központból álló hálózatot 2010-ben.

 A kísérleti program helyszínei

A NYITOK modell a következő alapelvekre épül:

 • A helyi Nyitott Tanulási Központ biztosítson mindenki számára nyitott, rugalmasan hozzáférhető tanulási infrastruktúrát, ahova akár „közvetlenül az utcáról” be lehet lépni;
 • Rendelkezzen egy speciálisan felkészített, vállalkozó szellemű tanulásszervezővel,
 • Jöjjön létre a helyi tanulási partnerség, amely a helyi közösség jólétének és fejlődésének kulcsát a kompetenciák fejlesztésében látja, és amely a kistérség helyi önkormányzati, civil, munkaadói/vállalkozói szereplőinek, valamint oktatási és szociális szervezeteinek összefogására és együttműködésére épül;
 • A Nyitott Tanulási Központ tudjon választ adni a felnőtt tanulók egyéni igényeire, az élethelyzetükből adódó tanulási szükségleteikre, és legyen képes alapkészségek fejlesztésére egy adott konkrét szükségletre kidolgozott tanulási folyamat megvalósítása által (embedded learning);
 • Álljon rendelkezésre kompetencia-tanúsítvány, vagyis a megszerzett kompetenciákat hivatalosan igazoló dokumentum, amelynek elismerése és figyelembevétele a helyi/térségi munkaadóknak megállapodásán alapszik;
 • Az egyes helyi Nyitott Tanulási Központok egy szakmai fejlesztő hálózat részeként működjenek.


Nyitott Tanulási Központ Rozsályban

A NYITOK modell kísérleti kipróbálásának, tapasztalatainak összefoglalása:

 • A foglalkoztatás, a versenyképesség növelésével kapcsolatos célok csak a kulcskompetenciák fejlesztésével érhetőek el.
 • A tanulásban (akár közoktatás, akár felnőttoktatás) rossz tapasztalatot szerzett, de leginkább fejlesztendő rétegek bevonása kulcskérdés, de ehhez a hagyományos módszerek nem alkalmasak.
 • A tanulási lehetőségeket a helyi igények (társadalmi, munkaerő-piaci, stb.) alapján kell megszervezni, biztosítani kell a helyi szereplők részvételét a szolgáltatási portfólió kialakításában, a szolgáltatás működtetésében.
 • A tanulási környezetnek motiváló hatásúnak és könnyen elérhetőnek kell lennie.
 • A társadalmi befogadás erősítése és az innovatív felnőttképzési módszerek (pl. egymástól tanulás) használata érdekében a tanulási folyamatba minden társadalmi réteget be kell vonni.
 • A tanulás biztosításához megfelelő szolgáltatási háttérnek kell rendelkezésre állnia helyben (humánerőforrásként a tanulásszervező, illetve a tanuláshoz szükséges infrastruktúra).
 • A helyi szolgáltatásnyújtóknak hálózatban kell működni és a helyi kezdeményezéseknek megfelelő háttértámogatást kell nyújtani (elsősorban szakmai és adminisztratív támogatás).
 • A szakmai háttértámogatásnak ki kell terjednie a módszertani anyagok biztosítására, a szakmai résztvevők felkészítésére és a szolgáltatásnyújtás során a helyszíni támogatásra.
 • A szakmai háttértámogatás keretén belül a hálózat számára (de az egyéb felnőttképzési szolgáltatók számára) elérhető tudás- és módszertani bázisnak rendelkezésre kell állni.