Célunk

Törekvéseink szerint a Nyitott Tanulási Központok (NYITOK) hálózatának létrehozásával és működtetésével olyan rendszert hozunk létre, amelynek köszönhetően a Központok a kompetenciafejlesztés civilszervezeti alapon működő új típusú „intézményei” lesznek.
A 2013. február 1-től 2015. január 31-ig tartó megvalósítási időszakban testreszabott kompetenciafejlesztési lehetőségeket biztosítunk a szükséges alapkészségekkel nem rendelkező munkanélkülieknek és más inaktív csoportoknak, fiataloknak, hátrányos helyzetű közösségeknek és a munkahelyük elvesztésében veszélyeztetetteknek, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű településeken élőkre.

A projekt konkrét céljai:

  • az alapkészségek hiányossága miatt munkahelyük elvesztésében veszélyeztetettek, a munkakeresők és más aktív korú inaktív csoportok foglalkoztathatóságának javítása, formális oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódásuk elősegítése a kulcskompetenciák, illetve a munkakeresést és munkavállalást, valamint a mindennapi életben való eligazodást segítő egyéb kompetenciák erősítésén keresztül,
  • az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésének intézményi bázisának, valamint módszertani- és tudásközpontjának megteremtése,
  • a Nyitott Tanulási Központok országos hálózatának kiépítése - mindenki számára nyitott, rugalmasan hozzáférhető tanulási infrastruktúra létrehozásával és működtetésével,
  • a Nyitott Tanulási Központok országos hálózatának kiépítését, működtetését támogató szakmai hálózatot kialakítása,
  • helyi tanulási partnerség megteremtése, amely a kistérség helyi önkormányzati, civil, munkaadói/vállalkozói szereplőinek, valamint oktatási és szociális szervezeteinek összefogására és együttműködésére épül, és a helyi munkaadói és társadalmi elvárásoknak és szükségleteknek megfelelő tanulási, kompetenciafejlesztési programok kialakítását, a megfelelő munkakeresők megtalálását és munkavállalásra való felkészítését lehetővé teszi,
  • kulcskompetenciák hatékony fejlesztésére alkalmas tanulási programok fejlesztése és elérhetővé tétele a Nyitott Tanulási Központok országos hálózata számára.

A projekt várható eredményei:
  • Igényfelmérés és kompetenciafejlesztés területén az 50 helyszínen a helyi közösség kompetencia fejlesztési-igényeinek, szükségleteinek feltárása és folyamatos aktualizálása.
  • Az 50 helyszínen legalább 400 tanulási program valósul meg csoportos keretek között, mely során legalább 12000 fő igénybe veszi a Nyitott Tanulási Központ szolgáltatásait.
  • A programon részt vevőknek javulnak a munkaerő-piaci esélyei, társadalmi tudatosságuk, a szolgáltatást igénybevevőknek fejlődik a kommunikációs és társas kompetenciájuk.
  • Az alapkészségek fejlesztésével, a foglalkoztathatóság javításával, a kompetenciák hatékony fejlesztésével, a hátrányos helyzetűek saját életük irányítására történő képessé tételével kapcsolatos nemzetközi és hazai jó gyakorlatok gyűjtése, a vonatkozó hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek összegyűjtése és közzététele.