Balázs Ákos, projektmenedzser

Balázs Ákos vagyok, a NYITOK program projektmenedzsere. 1993-1998 között művelődési és felnőttképzési menedzser szakon végeztem a Debreceni Egyetemen.

2001 óta vagyok vezetője Szövetségünk egyik tagszervezetének a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítványnak és 2009-től irányítom a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért civil szervezet munkáját annak elnökeként. Második ciklusban vezetem a Szövetséget hiszen az első három éves tevékenységem után a szervezet közgyűlése újra bizalmat szavazott nekem.

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) magyarországi nonprofit, civil szervezetek szövetsége. Szervezeteink a szociális és foglalkoztatási programok megvalósítói közel húsz éves múlttal több száz főt foglalkoztatva Magyarországon. A Szövetség jelenlegi formájában 2006-ban kezdte meg működését, bár tagszervezeteinek együttműködése több mint 15 éves múltra tekint vissza.

Célunk szakmai dialógus és együttműködés létrehozása országhatárokon belüli és azokon kívüli oktatási, foglalkoztatási szervezetekkel, valamint szociális partnerekkel, annak elősegítése érdekében, hogy az alapkészségek és kompetenciák, az életen át tartó tanulás lehetőségei mindenki számára elérhetőek legyenek. Célunk továbbá a foglalkoztathatóság javítása és az aktív állampolgárság, valamint a társadalmi befogadás erősítése az egész életen át tartó tanulás gyakorlati eszközeivel tagszervezeteink és partnerszervezeteink (gesztorok) helyi célcsoportjaiban, vonzáskörzeteiben.

Feladataim közé tartozik a szervezetek teljes körű irányítása, koordinálása és menedzselése pénzügyi és szakmai területen egyaránt. Több pályázatban projektmenedzser voltam, ami hozzájárult ahhoz, hogy elsajátítsam a pályázatok komplex tervezésének és eredményes megvalósításának gyakorlatát.

Vezetésemmel 2009-2011 között a Szövetség „Tanulási partnerségek kezdeményezése” címmel, 9 tagszervezetével és a Norvég Oktatási Minisztérium Felnőtt-tanulási Intézetével (VOX) közösen az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával 2010-ben létrehozta a 9 helyi Nyitott Tanulási Központból álló hálózatát.

A kezdeményezés először Brüsszelben lett jó gyakorlat, majd idehaza is szakmai elismeréseket váltott ki, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján is jó gyakorlatként szerepelt a hálózat.

Jelenleg a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című központi kiemelt pályázati program irányítását végzem, melynek vezetésével a Szövetség közgyűlése külön hozott határozat alapján bízott meg. A program keretében, alapozva a korábbi tapasztalatokra, 50 helyszínen hozunk létre Nyitott Tanulási Központot ahol igény szerint egyéni és csoportos képzési terveken alapuló, gazdasági és társadalmi szükségletekhez igazodó, differenciált ingyenes oktatás zajlik. A Központ mindemellett olyan, modern oktatástechnikai eszközökkel felszerelt tanulási környezetet jelent, amely alkalmas 10-15 fő egyidejű tanulására, de lehetőséget teremt ügyfelek, tárgyaló partnerek fogadására, valamint adminisztratív tevékenységek ellátására is.

A települések számára előnyt jelent, hogy egy innovatív, helyi igényekre épülő felnőttoktatási szolgáltatás jön létre, amely keretében a meglévő munkahelyek megtarthatóbbá válnak és az álláskeresők kompetenciáinak fejlesztésével a résztvevők könnyebben el tudnak helyezkedni a munkaerő-piacon. Ezáltal a településen hosszú távon javul a munkavállalók foglalkoztathatósága és csökken a munkanélküliség.

Szövetségünk tagja az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózatnak (EBSN) és a Brüsszeli székhelyű EASPD-nek (Fogyatékos Személyeknek Szolgáltató Szervezetek Európai Szövetsége), akikkel közösen 2012. szeptember 13-14 között nemzetközi konferenciát szerveztünk Budapesten „Befogadáshoz vezető utak - Inkluzív oktatás és tanulás: Kihívások és lehetőségek” címmel. A sikeres rendezvényre 24 országból érkeztek résztvevők.

2011. szeptember és 2012. június között valósult meg a Szövetség kísérleti programja, melyet a svájci felnőttképző szervezetek országos szövetségével (Schweizerischer Verband für Weiterbuildunggal - SVEB) dolgoztunk ki abból a célból, hogy megismerjük, hogy hogyan lehet hatékonyan fejleszteni a kis- és középvállalkozások alkalmazottainak alapkészségeit. A 10 hónapos Kisprojekt a Svájci Hozzájárulás Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap keretében nyert támogatást, melyet azóta folytatni is tudtunk újabb sikeres program keretében szintén a SVEB együttműködésével.

Projektmenedzsment elérhetősége : 06-1/ 399-07-62  és a projektmenedzsment@nyitok.hu