NYITOK Projekt

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért nevű szervezet, 1.993.961.000 forintból megvalósuló TÁMOP 5.3.9.-11/1-2012-0001 azonosítószámú „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című központi kiemelt programot valósít meg 2012. augusztus 1. és 2015. január 31. között. A program keretében az ország 50 településén, két éven keresztül térítésmentes idegen nyelvi, informatikai és egyéb területeken tanulási lehetőséget kínálunk, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetűek számára.

Célunk, hogy csatlakozva Magyarország Kormánya és az Európai Unió stratégiai célkitűzéseihez, a foglalkoztatottság, az oktatás, az esélyegyenlőség és a szociális biztonság területeit illetően ingyenesen biztosítsuk a rászorulók, a hátrányos helyzetű felnőtt korúak és a munkahelyük elvesztésében fenyegetett személyek részére az alapkompetencia fejlesztés területén a nem-formális és az informális tanulási lehetőségeket.

Ezek jelentik többek között a foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi életben való személyes eligazodást és boldogulást segítő alapkészségek, kulcskompetenciák, kiemelten a digitális írástudás, az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését, minden esetben igazodva az adott település speciális igényeihez és adottságaihoz. A program alapjául szolgált, hogy a Szövetség 9 tagszervezetével és a Norvég Oktatási Minisztérium Felnőtt-tanulási Intézetével (VOX) közösen az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával 2010-ben létrehozta a 9 helyi Nyitott Tanulási Központból álló hálózatát. A kezdeményezés először Brüsszelben lett jó gyakorlat, majd idehaza is szakmai elismeréseket váltott ki. A létrejövő Nyitott Tanulási Központotokban, egyéni és csoportos képzési terveken alapuló, modern oktatástechnikai eszközökkel felszerelt tanulási környezetben, ingyenes oktatás fog zajlani. A települések számára előnyt jelent, hogy egy innovatív, helyi igényekre épülő felnőttoktatási szolgáltatás jön létre, amely keretében a meglévő munkahelyek megtarthatóbbá válnak és az álláskeresők kompetenciáinak fejlesztésével a résztvevők könnyebben el tudnak helyezkedni a munkaerő-piacon. Ezáltal a településen, hosszú távon javul a munkavállalók foglalkoztathatósága és csökken a munkanélküliség.