NYITOK Projekt történet

NYITOK 3.0

„NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért”
GINOP-6.1.4- 16-2017- 00001 azonosító számú kiemelt program

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet konzorcium vezetésével létrejövő, a Nemzetgazdasági Minisztériummal alkotott konzorciumként a GINOP-6.1.4- 16-2017- 00001 azonosító számú kiemelt program keretében a legújabb nemzetközi tapasztalatok felhasználásával a harmadik generációs Nyitott Tanulási Központ modell, mint az alapkészségek és tanulási tevékenységek innovatív modelljének fenntartását és továbbfejlesztését valósítja meg 2017. május 1- 2021. április 30. közt.

A GINOP-6.1.4- 16 program kiemelt célja a foglalkoztathatóság növelése az aktív korúak munkaerőpiac szempontjából elvárt kulcskompetenciáinak és transzverzális készségeinek fejlesztése által. Általános cél továbbá, hogy a felnőttek, a munkaerő-piaci szereplők szükségleteinek és a felnőttkori tanulási lehetőséget nyújtó szereplők kínálatának összekapcsolása járuljon hozzá a munkaerő kereslet és kínálat közötti jobb megfelelésnek.

A program közvetlen célcsoportját azon aktív korú (16 - 64 év) személyek alkotják, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, munkahelyük megtartását illetve karrier- és életpálya építését akadályozza alapkészségeik és kulcskompetenciáik alacsony szintje, valamint akik számára nem biztosított az esélyegyenlőség a számukra megfelelő tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében.

NYITOK 2.0

„NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” kiemelt program
TÁMOP 5.3.9.-11/1-2012-0001

A kísérleti program eredményeit felhasználva a Szövetség 2013-ban Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával országosan 50 helyszínen hozott létre Nyitott Tanulási Központot és alakította ki a Nyitott Tanulási Központok hálózatát, amely az eredmények alapján hatékony megoldást mutat arra, hogyan lehet a helyi közösségi és gazdasági életbe beágyazottan, a helyi szükségletekre és egyéni igényekre rugalmasan válaszoló, változatos informális és nonformális tanulási formákat befogadó, alacsony belépési küszöbű és fenntartási költségű, nyitott felnőttképzési infrastruktúrát létrehozni. A program során országosan több mint 21 ezer fő vette igénybe a Tanulási Központok szolgáltatásait.

NYITOK 1.0

"Tanulási partnerségek kezdeményezése" című program

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért "Tanulási partnerségek kezdeményezése" címmel, 9 tag-szervezetével és a Norvég Oktatási Minisztérium Felnőtt Tanulási Intézetével (VOX) közösen az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával hozta létre a 9 helyi Nyitott Tanulási Központból álló hálózatot 2010-ben. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok történetében először Magyarországot érte az a megtiszteltetést, hogy 2011 márciusában a norvég támogatások egyik jó gyakorlataként projektünket mutathatta be a Finanszírozási Mechanizmus Iroda munkatársai előtt, majd idehaza is jó gyakorlat lett. A kísérleti program keretében közel 1.000 fő vett részt tanulási programokban, és kapott lehetőséget kompetenciafejlesztésre, ezáltal a hatékony társadalmi és munkaerő-piaci integrációra.