NYITOK Projekt történet


"Tanulási partnerségek kezdeményezése" című program

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért "Tanulási partnerségek kezdeményezése" címmel, 9 tag-szervezetével és a Norvég Oktatási Minisztérium Felnőtt Tanulási Intézetével (VOX) közösen az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával hozta létre a 9 helyi Nyitott Tanulási Köz-pontból álló hálózatot 2010-ben. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok történetében először Magyarországot érte az a megtiszteltetést, hogy 2011 márciusában a norvég támogatások egyik jó gyakorlataként projektünket mutathatta be a Finanszírozási Mechanizmus Iroda munkatársai előtt, majd idehaza is jó gyakorlat lett. A kísérleti program keretében közel 1.000 fő vett részt tanulási programokban, és kapott lehetőséget kompetenciafejlesztésre, ezáltal a hatékony társadalmi és munkaerő-piaci integrációra.


TÁMOP 5.3.9.-11/1-2012-0001 „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” kiemelt program

A kísérleti program eredményeit felhasználva a Szövetség 2013-ban Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával országosan 50 helyszínen hozott létre Nyitott Tanulási Központot és alakította ki a Nyitott Tanulási Központok hálózatát, amely az eredmények alapján hatékony megol-dást mutat arra, hogyan lehet a helyi közösségi és gazdasági életbe beágyazottan, a helyi szükségle-tekre és egyéni igényekre rugalmasan válaszoló, változatos informális és nonformális tanulási formákat befogadó, alacsony belépési küszöbű és fenntartási költségű, nyitott felnőttképzési infrastruktúrát létrehozni. A program során országosan több mint 21 ezer fő vette igénybe a Tanulási Központok szolgáltatásait.


GINOP-6.1.4- 16-2017- 00001 azonosító számú kiemelt program

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet konzorcium vezetésével létrejövő, a Nemzetgazdasági Minisztériummal alkotott konzorciumként a GINOP-6.1.4- 16-2017- 00001 azonosító számú kiemelt program keretében a legújabb nemzetközi tapasztalatok felhasználásával a harmadik generációs Nyitott Tanulási Központ modell, mint az alapkészségek és tanulási tevékenységek innovatív modelljének fenntartását és továbbfejlesztését tervezi megvalósítani. A program megvalósítási ideje: 2017.05.01.-2019.10.31.
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája alapján, az egész életen át tartó tanulás rendszerének fejlesztését szolgáló intézkedések között felértékelődnek a tanulási kudarc elleni küzdelmet szolgáló célprogramok, a lemorzsolódók számára újabb esélyt kínáló alternatív tanulási és tanítási stratégiák, a tanulási helyzetek és a környezet kapcsolatát, interakcióját erősítő intézkedések. Az intézményes tanulási kínálathoz való egyéni alkalmazkodás helyett egyre növekvő igényként van jelen a tanulást, a tudás megosztását segítő intézményrendszernek az egyéni és közösségi elvárásokhoz való alkalmazkodása, mely révén folyamatos fejlődési lehetőségeket biztosítsanak mindenki számára tanulási képességeik és igényeik dinamikus bővüléséhez, a munkaerőpiacon történő hathatós szerepléshez, a versenyképesség javításához. A projekt hozzájárul az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 2014-2020 évekre dokumentumban meghatározott, alábbi specifikus célkitűzésekhez: kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programok, és a nem formális és informális valamint a rugalmas tanulási lehetőségek bővítése, munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése.
A GINOP-6.1.4- 16 program kiemelt célja a foglalkoztathatóság növelése az aktív korúak munkaerőpiac szempontjából elvárt kulcskompetenciáinak és transzverzális készségeinek fejlesztése által. Általános cél továbbá, hogy a felnőttek, a munkaerő-piaci szereplők szükségleteinek és a felnőttkori tanulási lehetőséget nyújtó szereplők kínálatának összekapcsolása járuljon hozzá a munkaerő kereslet és kínálat közötti jobb megfelelésnek.
A program közvetlen célcsoportját azon aktív korú (16 - 64 év) személyek alkotják, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, munkahelyük megtartását illetve karrier- és életpálya építését akadályozza alapkészségeik és kulcskompetenciáik alacsony szintje, valamint akik számára nem biztosított az esélyegyenlőség a számukra megfelelő tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében.