Tudásközpont

Miért fontos a folyamatos felnőttkori tanulás?
Magyarországon a szegénység kialakulása és fennmaradása elsősorban a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza, amely főként az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket sújtja, de a munkaerőpiacon egyébként legaktívabbnak számító középkorosztálynál is megfigyelhető.  Napjainkban ahhoz, hogy valaki beléphessen a munkaerőpiacra, ill. tartósan meg tudjon ott maradni folyamatos fejlődésre, tanulásra van szüksége. A felnőttkori tanulás a pályafutás alakítása mellett jelentősen hozzásegít a társadalmi befogadáshoz, az aktív állampolgársághoz és a személyes fejlődéshez.
A legnagyobb problémát viszont az jelenti, hogy Magyarországon a tanulásban való részvétel az EU27 tagállam tekintetében az egyik legrosszabb arányt mutatja.

Mik az alapkészségek?
Az egyén foglalkoztathatóságának, mindennapi érvényesülésének, ill. társadalmi beilleszkedésének feltétele, hogy rendelkezzen bizonyos alapvető készségekkel, amelyek segítségével gyorsan és rugalmasan képes alkalmazkodni a gyorsan változó környezethez. Ezek a készségek (alapkészségek) a következők:

 • olvasás-írás,
 • számolás vagy mindennapi matematika
 • digitális írástudás, digitális eszközök kezelése
 • kommunikáció,
 • összetettebb készségek (mint a konfliktus-kezelő, problémamegoldó, együttműködési készségek).

A NYITOK hálózat az alapkészségek fejlesztéséért
Felnőtt korban az alapkészségeket személyre szabottan, differenciált megoldások alkalmazásával, elsősorban iskolarendszeren kívül lehet és érdemes fejleszteni. Ma Magyarországon a nem-formális és informális felnőttoktatás nem képvisel valódi piaci értéket, ezért hiányzik a leginkább rászorulók, a hátrányos helyzetű felnőtt tanulók számára kialakított felzárkóztató képzések és hiányoznak a nem-formális és az informális tanulási lehetőségek.
A NYITOK-hálózat a felsorolt kihívásokon kíván enyhíteni, így az ország 50 településén kialakított tanulási központok „házhoz mennek” a helyi igények szerinti csoportos és az egyéni képzési terven alapuló és egyéni szükségletekhez igazodó differenciáló oktatás mellett kötelezték el magukat.

A NYITOK hálózat tudásközpontja
A hálózatként működő, földrajzilag kiterjedt NYITOK Hálózat hatékony és szakmailag koherens működéséhez elengedhetetlenül szükséges egy módszertani és tudásközpont (Tudásközpont) kialakítása. A Tudásközpont célja a Nyitok Hálózat eredményes működését biztosító tevékenységek és kulcsfeladatok ellátásához szükséges tudás- és releváns módszertani ismeretanyag testre szabott tartalommal és formában való előállítása és elérhetővé tétele az igényeknek és szükségleteknek megfelelően.

A Tudásközpont az alábbi kihívások megoldásához járul hozzá a NYITOK Hálózat működésével kapcsolatban:

 • a tanulási központok koncepciójának továbbfejlesztése,
 • a központokban működő szakemberek felkészítése,
 • gyenge tanulási készségekkel bíró, szociális szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok fejlesztési/tanulási programjai és azokban alkalmazott didaktikai elemek,
 • a képzők képzése,
 • tudásbázis fejlesztése az elérhető, illetve a program számára célzottan generált tudásból,
 • a tanulási központok működése során szerzett gyakorlati tapasztalatok rendszerezett és rendszeres beillesztése,
 • a Nyitok modell és az ezzel kapcsolatos tevékenységek láthatóvá tétele,
 • a felnőttkori tanulás és az alapkészség fejlesztés fontosságának ismertté válása,
 • a fenti tevékenységek révén a Tudásközpont támogatja a Nyitok modell felhasználásával kialakítani tervezett jövőbeni programok kialakítását, illetve megvalósítását egyaránt.

A tudásközpont célcsoportja
A Tudásközpont elsődleges célcsoportját a Hálózatban dolgozó szakemberek (tanulásszervezők, tanulási tanácsadók, alapkészség fejlesztő tanárok) jelentik, ugyanakkor a Tudásközpont célzott tartalmak kialakításával részlegesen elérhetővé tehető a szélesebb nyilvánosság számára is, és ezáltal hozzájárul a projekt és a NYITOK modell céljainak megvalósulásához.

A tudásközpont fő elemei