A Szakmai Szolgáltató

A Szakmai Szolgáltató Központ célja, szerepe

Tudásközpont által biztosított szolgáltatásokat. A Szakmai Szolgáltató Központ tevékenységeit a Tudásközpont szolgáltatásaival összhangban, azokra építve, és azok kiterjesztésére, a gyakorlatba történő beépülés facilitálása érdekében végzi.

A Szakmai Szolgáltató Központ tevékenységei

     1. A regionális irodák munkatársainak támogatása

A Szakmai Szolgáltató Központ folyamatos tanácsadást biztosít a regionális irodák munkatársainak feladataik szakszerű megvalósítása érdekében. Ennek érdekében a Központ a következő formákban biztosít támogatást a Regionális Koordinátorok számára:•közös munkamegbeszélések facilitálása;

  • felkészítő műhelymunka megtartása,
  • közös helyzetelemzések, esetmegbeszélés biztosítása,
  • helyi problémák kezeléséhez szakmai konzultáció biztosítása személyes tanácsadás formájában, vagy részvétel egy adott probléma megoldására felállított közös szakértői munkacsoportban;
  • online helpdesk.

     2. A tanulási központok szakmai támogatása, hálózatfejlesztés és a fenntarthatóság elősegítése

A Szakmai Szolgáltató Központ működésének másik fő célja, hogy a tanulási központokban dolgozó munkatársak a szükségleteknek megfelelően közvetlen támogatást kapjanak feladataik teljesítéséhez, a képzéseken kapott koncepciók, módszerek gyakorlati megvalósításához, felmerülő problémáik megoldásához. Ennek érdekében olyan tevékenységi formák kerülnek kialakításra, melyek alkalmasak a különböző problémákra differenciáltan, rugalmasan, ugyanakkor szakmailag a leghatékonyabban megfelelő válaszokat nyújtani:

  • helyszíni mentorálás
  • regionális workshopok
  • on-line helpdesk
  • hálózatépítés a tanulási központok között
  • fenntarthatóság elősegítése